Vyléčení 795878
Nakažení 924847
Úmrtí 15130

22.01.2021 07:52

Jak funguje Lokalizační Callcentrum?

Nasazení lokalizačního callcentra schválila vláda a jde o jeden z přínosů dobrovolníků kolem COVID19CZ v boji s nákazou. A protože se ptáte, jak to bude fungovat, tak tady jsou detaily: Veškeré nakládání s daty prochází nezávislým auditem a není nikomu mimo callcentrum přístupné. Účelem postupu je zmapovat šíření nákazy a umožnit další práci s potenciálně nakaženými jedinci podle procesů hygienické stanice.

Děkujeme mobilním operátorům O2, T-Mobile a Vodafone, bez jejichž příkladné spolupráce by tato služba nebyla možná.
Zpět