Vyléčení 4124228
Nakažení 4168015
Úmrtí 41759

21.11.2022 05:30

Mise iniciativy COVID19CZ v projektu CoroVent splněna

Podařilo se nám nápad a akademické bádání za několik týdnu přetavit na reálný produkt, zajistit komunitní financování na prvních 250 kusů. Nyní projekt předáváme pod křídla ČVUT, výrobci MICo a českému státu.

 

Praha, 7.4. 2020

Dvanáct dní po ohlášení veřejné sbírky na výrobu plicních ventilátorů pro pacienty se selháním plic z důvodu koronaviru, prohlašují představitelé iniciativy COVID19CZ, že svoji roli v projektu považují za završenou. CoroVent předávají do rukou ČVUT, která si realizaci stavby plicních ventilátorů bude dál řídit. K dispozici má výrobní firmu MICo a úzce spolupracuje s českým státem. Představitelé COVID19CZ své volné síly a kapacity chtějí napnout do dalších projektů, které vznikají ve spolupráci IT firem, datařů, technologů a řady dalších odborníků na platformě COVID19CZ. 

 

“Naši misi na záchranu lidských životů v projektu plicních ventilátorů považujeme za ukončenou. Na začátku jsme měli nápad, propojili jsme na tři desítky odborníků a přišli s návrhem dostupných plicních ventilátorů. Od začátku byly naše záměry jasné: Zajistit lokální výrobu pro české nemocnice a pomoci co nejdříve uvolnit do světa IP přístroje jako open source. Startovací fáze je nyní u konce,” popisuje záměry a úspěchy projektu Pavel Doležal (Keboola), který stejně jako někteří další lidé z platformy COVID19CZ věnoval projektu CoroVent za poslední tři týdny valnou většinu svého času bez nároku na odměnu.

 

Doležal ještě dodává: “Povedla se nám neskutečná věc. Ukázali jsme, co technologie, data, zkušenosti a nadšení lidí dokáží. Společně jsme vytvořili komunitní projekt, který díky zapojení know-how ČVUT a dalších šikovných českých hlav přišel s funkčním prototypem vlastního ventilátoru. Zajistili jsme pro něj nejen první část financí na výrobu prvních 250 kusů, zajišťovali složité dodávky a převozy dílů mezi pracovišti,... Celý projekt jsme také vnímali jako příležitost udělat z CoroVentu mezinárodní projekt a výkladní skříň českého průmyslu. Aby se jím mohl stát, musí se z dnešního komunitního projektu stát standardní průmyslový projekt. I podle slov pana ministra Havlíčka musí jeho řízení převzít zkušená průmyslová firma. To mimo jiné znamená, že za CoroVentem nemůže stát komunita, ale že za něj odpovídá jeden konkrétní subjekt - ČVUT, který má k ruce svého zkušeného výrobce - MICO. Společně pak spolupracují na výrobě a rozšíření přístroje s Ministerstvem průmyslu a obchodu. My jim za COVID19CZ k tomu poskytneme veškerou možnou součinnost. Máme společný cíl: vyrábět CoroVent a zachraňovat lidské životy.”

 

COVID19CZ tak uzavírá první fázi vývoje přístroje CoroVent. Nápad na výrobu plicního ventilátoru měli i jiné týmy v jiných zemích. Autor české myšlenky, Tomáš Kapler, využil nejen zkušenosti lidí z IT a technologických firem, ale oslovil i ČVUT. Výzkum prof. Ing. Karla Roubíka, Ph.D. a Ing. Václava Orta a Šimona Walzela z tamní Fakulty biomedicínského inženýrství ses stal základem nového přístroje a podpořil důvěru týmu v to, že přístroj bude možné certifikovat pro použití v nemocnicích. Plicní ventilátory CoroVent jsou snadno realizovatelné ve velkých objemech z relativně běžně dostupných dílů. Jejich výsledná cena je přitom zhruba třetinová oproti jiným komerčním řešením. I proto se těší obrovskému zájmu - veřejnosti, firem i dalších zemí.

 

Dodejme, že ČVUT přislíbila svou část návrhu minimálně na dva měsíce nabídnout jako open-source řešení, aby bylo možné chránit životy nejen v českých nemocnicích. Jako open source řešení CoroVent vnímaly i další firmy a dobrovolníci, kteří se do projektu na platformě COVID19CZ zapojili. Společně nastavili výrobní i logistický proces, mají hotové a vyrobené finální prototypy určené k certifikaci. Po ní může být zahájena masová výroba.

 

“Průběžně firmě MICo předáváme všechny domluvené kontakty s dalšími zeměmi. Celý projekt má neuvěřitelnou sílu a při správném uchopení a spolupráci mezi ČVUT, MICo a podporou státu se mohou vyrobit stovky tisíc kusů přístrojů v řádu týdnů. A to nejen u nás, ale po celém světě, všechny s českou vlajkou hrdě hlásící, že tentokrát jsme to my, kdo zachraňuje svět,” dodává Vojta Roček (Workday), který se spolu s Tomášem Kaplerem a Pavlem Doležalem podílel na řízení a klíčových rozhodnutích při vývojové fázi projektu CoroVent.

"My na ČVUT jsme štastni, že dlouholetá výzkumná práce profesore Roubíka a jeho týmu z FBMI se zmaterializovala v patentované řešení šetrné plicní ventilace přizpůsobené pro léčení nemoci COVID-19 a že tento patent byl využit při realizaci ventilátoru CoroVent, který bude v nejbližších dnech uveden do sériové výroby. Na vývoji průmyslové realizace tohoto produktu se podílela, kromě firmy MICo, skupina firem a osob z iniciativy COVID19CZ a já bych jim chtěl strašně moc poděkovat, že přispěli k superrychlému vývoji prostředku, který bude zachraňovat životy! Je užasné, že lidé se dokáží v těchto dnech spojit a řešit spolu palčivé problémy světa. Chtěl bych CoroVentu popřát do života vše nejlepší a tisíce zachráněných pacientů," Vojtěch Petráček, rektor ČVUT.


Zpět