Vyléčení 4124228
Nakažení 4168015
Úmrtí 41759

21.11.2022 05:30

Postupně předáváme řešení vyvinutá pod COVID19CZ státu

Iniciativa COVID19CZ postupně předává svá řešení státu. “Ukázali jsme, že jako technologická komunita se umíme semknout a nabídnout státu rychlé řešení.”

Na začátku příběhu iniciativy COVID19CZ byla vůle a chuť několika českých tech podnikatelů pomoci státu řešit neočekávanou a novou krizovou situaci. Dali se dohromady odborníci na data a technologie a po dohodě s vládními představiteli začali vymýšlet, jak mohou technologiemi pomoci zastavit šíření pandemie, aniž by byla nutná dlouhodobá plošná karanténa. Od začátku všichni zakladatelé iniciativy věděli, že jde o dočasnou aktivitu. Nyní už je většina projektů, které dávali dohromady  dobrovolníci spolu s firmami a mnohdy ve spolupráci se státem, ve fázi realizace či postupně ukončována, protože splnila svůj účel. Jiná, dlouhodobější řešení si stát aktuálně přebírá pod svá křídla. Iniciativa COVID19CZ aktivně spolupracuje na předání technologického řešení chytré karantény, včetně vzpomínkových map a eRoušky pod státní podnik NAKIT, který na základě usnesení vlády spolupracuje s Ministerstvem zdravotnictví na projektu Chytrá karanténa 2.0. 

 

U vzniku iniciativy bylo nadšení a obrovská chuť pomoci našemu státu najít rychlá řešení v krizové situaci. Nikdy jsme se nechtěli dostat do situace, že budeme úlohu státu suplovat nebo nějak partyzánsky do chodu krizového štábu zasahovat. I proto jsme spolupracovali na všech stranách, kde to bylo možné. Byli jsme součástí krizového komunikačního štábu, jednali s vládními představiteli a na hygienických stanicích byli mnohdy častěji než doma. Bylo to náročné období. Mnozí z nás na dva a půl měsíce opustili svoje firmy a věnovali se projektům vznikajícím na iniciativě COVID19CZ. Přišli jsme s řešeními, která jsou unikátní a málokde jinde ve světě  vznikla na dobrovolné bázi. Můžeme na sebe být pyšní. Jenže v tomto tempu nejde jet do nekonečna. Doufáme, že jsme pomohli zachránit nějaké životy a nachystali půdu pro tvorbu řešení, aby v příští podobné situaci nemusel celý stát a ekonomika zastavit svůj chod. Je na čase poděkovat dobrovolníkům a projekty, které má realizovat stát mu předat. Věříme, že během července se i ono “papírování” spojené s profesionalizací řešení dokončí. Na toto období budeme už vždycky vzpomínat jako na obrovský hackathon, který připravil sám život,” shrnuje za ideamakery (devítku) iniciativy COVID19CZ Petr Šimeček, jeden z majitelů firmy Keboola.

 

V rámci iniciativy COVID19CZ vznikly stovky nápadů na řešení pandemické situace za použití moderních technologií, či dat. Mnoho z nápadů se vůbec nerealizovalo, mnohé z nápadů skončily ve fázi dokončování - protože se v jejich průběhu ukázalo, že nejsou potřeba. Více než desítka projektů však během dvou měsíců nouzového stavu doznala realizace a používání. Připomeňme Linku 1212, která vznikla během několika dní v reakci na přetížení linek 112 i 155. Tu si ještě v průběhu nouzového stavu od dobrovolníků spolupracujících s operátory z různých ministerstev (MZ, MPO, MPSV a MD)  přebralo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Další velmi úspěšný projekt, který vznikl díky spojení odborníků na platformě iniciativy COVID19CZ byl plicní ventilátor COROVENT. Ten také ještě v průběhu dubna iniciativa předela do rukou ČVUT a firmě MICo, které nyní společně pracují na certifikaci ventilátoru i zakázkách na tisíce kusů z celého světa - včetně zakázky od OSN. Seznam.cz se domluvil s Ministerstvem zdravotnictví o zapojení dat z aplikace Mapy.cz a již v dubnu spolu podepsali smlouvu o nekomerční spolupráci. 

 

Technologie pro chytrou karanténu spolu s eRouškou míří pod NAKIT

Ministerstvo zdravotnictví si na konci května začalo po usnesení vlády přebírat veškeré technologie, které vznikly na půdě iniciativy COVID19CZ, pro chytrou karanténu včetně eRoušky pod sebe. NAKIT se stal dodavatelem a realizátorem této části řešení chytré karantény 2.0. pro ministerstvo. A jsou to právě pracovníci NAKITu, kteří jsou v úzkém kontaktu s představiteli iniciativy i dobrovolníky, kteří zajišťují rozvoj a údržbu technologií pro potřeby chytré karantény. Platí to o firmách, které poskytly své technologie (Daktela, Keboola, CleverMaps, atd.), i o týmu eRoušky, který vznikl spojením velkého množství dobrovolníků právě jen díky platformě COVID19CZ. NAKIT se tedy postará o profesionalizaci této části řešení - připravuje smluvní vztahy s dobrovolníky i s dodavateli technologií, některé další navrhuje. Během července se tak z některých doborvolníků stanou externí členové NAKIT týmů. Část dobrovolníků se již musela vrátit ke svým běžným pracovním povinnostem, ty NAKIT nahradí dalšími lidmi tak, aby bylo možné realizovat tyto části vládou schváleného projektu Chytré karantény 2.0.

 

Ceníme si spolupráce a nápadů i řešení, které na platformě COVID19CZ vznikly. I proto se snažíme zachovat co největší návaznost současné technologické podoby chytré karantény na novou verzi. Dnes již celý projekt chytré karantény řídí Ministerstvo zdravotnictví a ve spolupráci s UZIS, Armádou ČR, Krajskými hygienickými stanicemi a dalšími subjekty NAKIT pracuje na digitalizaci dalších procesů - například žádanek na testy, jejich vyhodnocení i případnou další logistiku. Armáda ČR sehrála v rámci budování systému velmi důležitou, nezastupitelnou roli. Velké nasazení pracovníků UZIS a KHS pomohlo vybudovat systémy, které budou využitelné i dál. Našim cílem zůstává  co nejvíce urychlit celý proces odhalování a izolace nemocných lidí od zdravých. Cílem práce ministerstva zdravotnictví a nás všech je postavit takové řešení, abychom již nikdy nemuseli zastavovat chod celé republiky a ekonomiky. Navíc budeme řešení stavět tak, aby jej bylo možné použít v případě jakékoliv neočekávané situace,” popisuje současnou situaci Vladimír Dzurilla, ředitel Národní agentury komunikační a informační technologie. 

 

Rozloučení s iniciativou COVID19CZ: “Děkujeme dobrovolníkům i zapojeným firmám”

Realizovano ale bylo mnohem více projektů, některé z nich byly medializované méně, ale na jejich významu to neubírá. Připomeňme český překlad příručky pro zdravotní zařízení o COVID-19, Dobrovoz, COVmask, tisk 3D štítů nejen pro zdravotníky komunitou okolo 3D tisku, případně projekt pomůžeme.si a projektů bylo mnohem více. Některé z nich poběží i nadále, jiné se ukončují a jsou připraveny pro případ nějaké další krize.

 

Ideamakers iniciativy COVID19CZ, kteří byli v přímém kontaktu s vládními představiteli, státními úředníky, armádou a dalšími zapojenými složkami státu, stejně jako s médii, dnes poděkovali na slacku, sociálních sítích i v newsletteru iniciativy všem zapojeným dobrovolníkům za jejich nasazení a dosavadní práci. I zde by chtěli vyjádřit hrdost na to, co vše díky jejich silám a času během nouzového stavu vzniklo. Váží si toho, že svůj čas věnovali dobré věci, často na úkor vedení vlastních firem, nebo volna s rodinou. Z úst ideamakerů ke všem zapojeným dobrovolníkům zní jedno velké děkujeme. “Věříme, že poslední čtyři měsíce mnoho lidem ukázaly, že expertní dobrovolnictví má smysl. Létem 2020 však problémy naší společnosti nekončí. Česko.Digital systematicky pracuje na vybudování dlouhodobé, akceschopné komunity připravené pomáhat tam, kde je potřeba. Budeme moc rádi, když se k nám nové projekty i noví dobrovolníci přidají,” ukončuje symbolicky a s úsměvem Jakub Nešetřil.

 

Za iniciativu COVID19CZ

Petr Šimeček, Keboola

Pavel Doležal, Keboola

Jan Barta, Pale Fire Capital

Dušan Šenkypl, Pale Fire Capital

Pavel Zima, Seznam.cz

Patrick Zandl, Prusa Research

Jakub Nešetřil, Česko.Digital

Tomáš Havryluk, Alza.cz

Ondřej Tomas, CleverMaps

Petr Bednařík, DataSentics 

Petr Bartoš, Cogvio 

Vojta Roček, Workday

Irena Zatloukalová, Fenek PR

 

Nové kontakty pro média k tématice Chytré karantény: 

Ministerstvo zdravotnictví

chytrakarantena@mzcr.cz

 

NAKIT

Lukáš Trnka

tel: +420 602 282 653

e-mail: komunikace@nakit.cz


Zpět