Vyléčení 4124228
Nakažení 4168015
Úmrtí 41759

21.11.2022 05:30

Manifest COVID19CZ

Na nákazu COVID19 nejsme připraveni
Před nákazou COVID19 dnes neexistuje 100% ochrana,  zatím není k dispozici vakcína a náš imunitní systém s touto nákazou nemá zkušenost. S nákazou se setkáme postupně vlastně všichni. To je fakt, který změní jen zázrak. 

Musíme minimalizovat následky

Proč? 
Potřebujeme vlnu nákazy udržet v mezích, které zvládne náš zdravotní systém. Počet lidí s vážným průběhem nákazy nesmí přesáhnout kapacitu specializovaných lůžek, k jejichž zajištění je nutný i odpovídající počet zdravotníků. 

Jak?  
  • Chytrou karanténou = Souborem opatření, která oddělí nemocné a potenciálně nakažené od zdravých osob a zároveň bude důsledně chránit zdravotníky. Lidi chrání před nákazou a ekonomiku před kolapsem.
  • Zajištěním odpovídajících pomůcek a podmínek pro naše zdravotníky. Zdravotníci jsou naší hrází před nákazou, jsou také nezbytně nutní pro to, abychom boj s nákazou zvládli. Potřebují naši pozornost i pomoc.
  • Informováním veřejnosti. Žádná z opatření nebudou účinná, když o nich lidé nebudou vědět, nebudou jim rozumět a nebudou je dodržovat. 

Masivní a chytré použití technologií nám umožní využít a optimalizovat zdroje, které ke zvládání nákazy máme. Zároveň si pevně stojíme za tím, že zachováme evropské hodnoty jakými jsou osobní svobody a demokracie. S daty nebudeme bojovat proti nákaze naslepo. Ve 21. století na boj s pandemií tužka a papír nestačí. Využijme naši chytrost, nevzdáme se!

Kdo? 

COVID19CZ vzniklo jako neformální uskupení odborníků. Základ iniciativy položili čeští podnikatelé a technologičtí odborníci, kteří k sobě postupně nabalují komunitu dobrovolníků, a nadšenců ochotných pomoci. Společnými silami se věnují různým projektům, které naplňují jednotlivé cíle. Ukazují, jak data a technologie pomáhají šíření nákazy zpomalit a minimalizovat její následky.

Petr Šimeček, Keboola
Pavel Doležal, Keboola
Jan Barta, Pale Fire Capital
Dušan Šenkypl, Pale Fire Capital
Pavel Zima, Seznam.cz
Patrick Zandl, Prusa Research
Jakub Nešetřil, Česko.Digital
Tomáš Havryluk, Alza.cz
Ondřej Tomas, CleverMaps
Petr Bednařík, DataSentics 
Petr Bartoš, Cogvio Medical
Osman Salih, Mluvii
Vojta Roček, Workday
Tomáš Vondráček, WMC/Grey


Práce v tuto chvíli koordinují zástupci českých firem Seznam.cz, Alza.cz, Keboola, Pale Fire Capital, O2, mluvii, Clevermaps, Česko.Digital, Liftago, Stories.bi, DataSentics, Dateio, Expertkom, Actum, WMC/Grey, Rockaway, Invia.cz, Daktela, Prusa Research a Reservio.

A co je důležité říct jasně? Proč nám můžete věřit. Tady je náš Závazek datové důvěry.

 

Mise COVID19CZ

Cílem COVID19CZ je odstranit dlouhý čas, nejistotu a rizika spojená s vývojem zakázkových IT systémů pro českou státní správu při ochraně proti COVID-19. Skupina je připravena předat veškerá custom-vyvinutá duševní vlastnictví klíčových projektů pod licencí MIT (s výjimkou Mapy.cz rozšíření, nebo využitých stávajících technologických produktů a komerčních řešení - například Keboola, Daktela, CleverMaps) a bude poskytovat českému státu nutnou technickou podporu a součinnost, která umožní státní správě najít dlouhodobý udržitelný model jejího fungování (placenou podporu od státem vybraného subjektu, převzetí interními týmy české státní správy etc.).

Z tohoto důvodu chce skupina okamžitě po zavedení a ověření fungování Chytré karantény zahájit diskuzi s českou státní správou o provozování ARC, eRoušky a Infolinky 1212. COVID19CZ chce nastavit harmonogram postupného přebírání těchto řešení s horizontem 1-3 měsíců. Cílem je, aby si česká státní správa převzala za technologická řešení zodpovědnost a zajistila další funkčnost řešení jako celku.

Po předání výše uvedených klíčových projektů české státní správě bude skupina COVID19CZ pečlivě analyzovat situaci a hledat další příležitosti, kdy technologie může pomoci při řešení současné krize.

Veškeré klíčové projekty realizované v rámci COVID19CZ vznikly v režimu pro-bono (tedy bez nároku na odměnu). Finanční prostředky byly využity pouze u tří projektů (dva z nich přitom nepatří mezi klíčové projekty). Konkrétně šlo o podporu výroby ventilační jednotky a na nákup respirátorů a ochranných pomůcek (pomocí crowdfundingu na platformě Donio); o posílení kapacity linky 1212 (kde operátory pod nákladovou cenou poskytly společnosti Comdata a Invia). Zakladatelé COVID19CZ veřejně deklarují, že cílem klíčových projektů vzniklých v rámci COVID19CZ není for profit (zisk generující) spolupráce s českou státní správou.

Po dokončení projektu v rámci aktivity COVID19CZ (typicky předání české státní správě) necháváme volnost vedoucím projektu a projektovým týmům, aby si našli vhodný model spolupráce, s tím, že jedinou podmínkou je transparentní nastavení modelu spolupráce na samém začátku, aby nedošlo k nenaplněným očekáváním členů týmů / dobrovolníků.