Vyléčení 4124228
Nakažení 4168015
Úmrtí 41759

21.11.2022 05:30

Závazek datové důvěry

Za COVID19CZ stojí čeští podnikatelé a osobnosti, které si práva na soukromí a demokratických hodnot velice váží. Proto všechna řešení, která na této platformě vznikají, dávají svobodu a ochranu soukromí na první místo.

Podle našeho průzkumu datových řešení v jiných státech se domníváme, že jsme navrhli systém, který je plně v souladu se zákony o ochraně osobních údajů GDPR. Toto se potvrzuje i z masivní pozitivní reakce, kterou dostáváme z jiných demokratických zemí. Zájem o použití českého řešení projevily i země jako Slovensko, Velká Británie, Litva nebo Srbsko.

Naše řešení, které je součástí technologické části tzv. Chytré karantény je založeno na těchto pilířích:

  1. Souhlas člověka: Každý má právo dát souhlas k tomu, aby byly jeho vzpomínky či technická data použity k varování jeho přátel, známých, a dokonce i neznámých lidí před možností nakažení. Souhlas uživatele je nutným prvkem a nelze jej obejít, nesmí k jeho udělení být nucen.
     
  2. Decentralizace: Nevzniká žádné centrální úložiště všech detailních dat, ať už jde o informace o pohybu nebo platbách. Veškerá data jsou uložena tam, kde vznikají, tedy v systémech telefonních operátorů a bank, v případě aplikace mapy.cz pak na serverech společnosti Seznam.cz, v ostatních případech pak v mobilních zařízení uživatelů.
     
  3. Zkombinovaná data používáme jen pro řešení konkrétních případů: Data se kombinují až na základě souhlasu člověka za účelem pomoci mu rozpomenout se na místa a lidi, se kterými se setkal. Veškerá kombinovaná data, která by mohla mít vztah k identitě a/nebo lokalizaci, jsou bezprostředně (do šesti hodin) po skončení rozhovorů smazána.  
     
  4. Open source tam, kde to je možné: Například mobilní aplikace eRouška má zdrojové kódy publikované jako open source, aby si komunita mohla ověřit, že aplikace data nikam dále nepředává jinak, než jak je v ní deklarováno. 

Na proces nakládání s daty dohlíží auditorská firma PwC.
 

Memento:

Nákazy typu COVID-19 představují ohrožení naší civilizace nejenom proto, že zabíjejí lidi, ale i proto, že posilují naši víru v jednoduchá, zkratkovitá a násilná řešení. Proto je potřeba jasně deklarovat, co jsou hranice, v nichž moderní technologie při zvládání nákazy pomáhají a kde už naopak erodují náš demokratický způsob života. Naše řešení slouží k získání kontaktů určených k prevenci, k pomoci konkrétnímu člověku se uzdravit a k tomu, aby se nákaza dále nešířila. Nelze akceptovat jakýkoliv model persekuce nakažených, protože nakažení můžeme být jednou všichni.

Nechceme jít ve stopách některých asijských zemí, kde byla opatření kolem dat zavedena centrálně a povinně a lidí se na jejich souhlas nikdo neptal. Toto vnímáme jako velké ohrožení svobody a soukromí lidí a nemyslíme si, že je to v souladu s principy naší evropské demokratické kultury a k takovémuto řešení nechceme přispívat. 

Chytrou karanténu označujeme situaci, kdy jsou v karanténě nakažení a rizikoví, zatímco zdraví jedinci se mohou pohybovat s dodržením běžných hygienických pravidel – jako je používání roušky a pokud možno mobilních aplikací jako eRouška, mapy.cz a dalších, které usnadňují dohledání rizikových kontaktů.