Vyléčení 4124228
Nakažení 4168015
Úmrtí 41759

21.11.2022 05:30

Data

ČR

Data o počtu nemocných / testovaných - Ministerstvo zdravotnictví

Zdroj: onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Kompletní api přehled: sablatura.info/covid/api
Zdrojová data od Apify pro různé země: apify.com/covid-19

Google sheet: docs.google.com
Apify parser: github.com/marekcech/cz-corona-data-parse
Apify json: api.apify.com
Issue tracker: github.com/covid19cz/issue-tracker/projects/1

Svět

Github - data ze kterých snad čerpá většína vizualizací
Vizualizace - www.worldometers.info/coronavirus/
Vizualizace - gisanddata.maps.arcgis.com/
Statistiky - Tomás Kapler - Google sheet
Vizualizace - Keboola/CleverMaps - výskyt Covid-19 na naší planetě

Keboola:

Kdokoli si můžete vytvořit prostředí Kebooly na http://try.keboola.com/ Kód: COVID19CZ a pracovat nad čerstvými daty. (Datasety naleznete v části Data Catalog) V případě dotazů a návrhů na přidání další datasetů @Vojta Tůma @Jan Spacir

Různé

Překlad velmi citovaného článku - Proč musíme jednat hned? (TLDR aby se nemocní rozložili v čase a zdravotnictví to zvládlo)
A pokračování - Koronavirus: Kladivo a Taneček