Vyléčení 4124228
Nakažení 4168015
Úmrtí 41759

21.11.2022 05:30

Seznam projektů

Projektů máme spoustu, v různé fázi vývoje, na různá témata. Postupně budeme naše projekty představovat a přidávat k nim další informace.

Pokud chcete na nějaký z projektů přispět, můžete použít platformu Donio.cz.


Infolinka 1212
Informační linka pro všechny, kdo mají dotazy k nákaze COVID-19 a potřebují nějakou pomoc. Linka 1212 byla za pomoci komunity byla spuštěna na technologii mluvii v neděli 15.3.2020 během rekordních 24h. Její včasné spuštění zabránilo v pondělí kdy vstoupila restriktivní opatření v platnost kolapsu  linek 112 a 150.
Vedoucí projektu: Dušan Šenkypl
Projektový manažer: Honza Slavík
Technologie: Mluvii.
Stav: Spuštěno
Více informací: linka1212.cz

Covid 19 mobilní informační karta
Kartu si může kdokoliv stáhnout zdarma do mobilní peněženky typu Wallet pro iOS či Android a mít tak přístup k nejčerstvějším informacím, oficiálním pokynům nebo důležitým kontaktům na infolinky, chatbot atd. Digitální info karta v mobilním telefonu umožňuje dynamicky komunikovat prostřednictvím push notifikací přímo s uživatelem telefonu v reálném čase a předávat tak aktuální informace.
Stav: Spuštěno
Více informací: koronavirus.mzcr.cz/digitalni-karta-covid19

Kampaň stopcovidcz
Informační kampaň pod záštitou ministerstva zdravotnictví zaměřená na zastavení šíření coronaviru. Sociální sítě, média a seznam.cz.
Více informací: www.stopcovid.cz

Vzpomínkové callcentrum
Umožňuje pracovníkům hygienických stanic aktivně navolávat pozitivně testované pacienty a identifikovat potencionálně ohrožené osoby a místa. Kromě vzpomínek samotných pacientů lze po udělení jejich souhlasu využít i data třetích stran (banky, operátoři) nebo data z mobilních aplikací.
Stav: Spuštěno

Aplikace eRouška pro Bluetooth trasování rizikových kontaktů
Mobilní aplikace používá Bluetooth k detekování dalších osob s eRouškou v okolí a pomocí síly signálu a doby spojení měří intenzitu kontaktu. S ohledem na ochranu soukromí uživatelů to umožňuje zvýšit přesnost měření bez nutnosti zaznamenávat jejich polohu. Shromážděná data je možné se souhlasem uživatele použít při tzv. vzpomínkovém telefonátu s pracovníkem hygieny. Cílem je co nejdříve izolovat potenciálně nakažené osoby od ostatních, tím zastavit šíření nákazy a umožnit uvolnění plošné karantény a návrat k běžnému fungování.
Stav: spuštěno pro obě platformy: Android, iOS
Více informací: www.eRouska.cz

GPS tracking v mapy.cz
Porovnávání výskytů nemocných s GPS koordináty zdravých používajících mapy.cz. Stačí si instalovat mobilní aplikaci Mapy.cz a funkce se nabídne k ativaci. Opět pouze se souhlasem uživatele.
Stav: Spuštěno v mobilní aplikaci mapy.cz

Google location history
Návod umožňující každému uživateli snadné stažení a odeslání dat z Google Location History. Následně v naší aplikaci zobrazíme historii, což umožní uživatelů a pracovníkům hygieni snáze a přesněji dohledat, kde se uživatel v posledních dnech pohyboval a s kým mohl přijít do kontaktu.
Stav: Zatím nepublikováno

Open source ventilační jednotka
Vyřešit očekávaný problém s nedostatkem ventilačních jednotek pro pacienty s vážným průběhem Covid19. Celý vývoj zastřešuje proděkan fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT a zapojeni jsou i doktoři a odborníci na konstrukci a výrobu. Výsledek by měl být uvolněn jako open source.
Více informací: www.corovent.cz

Respirátory & Ochranné pomůcky
Cílem projektu je rychle a kvalitně vyvinout a dodat ochranné pomůcky pro tzv. první linii, později i ostatním potřebným. Jedná se zejména o respirátory, ochranné štíty a jiné pomůcky. Vyrobeno bylo přes 30 000 ks masek a dále už se nevyrábějí.
Vedoucí projektu: David Miklas
Partneři projektu: ČVUT, Sportisimo, Decathlon
Více informací: COVMASK.CZ

Překlad Příručky pro prevenci a léčbu COVID-19
Ve spolupráci dobrovolníků jsme vytvořili překlad čínské příručky pro boj s nákazou COVID-19.
Vedoucí projektu: Bára Drbohlavová a Lucie Štovíčková
Web překladu: kniha.covid19cz.cz

Rezervace na testování v nemocnic
Vytvořit rezervační systém na testovaní pro nemocnici Bulovka. Následně rozšíříme na další místa.
Vedoucí projektu: Jan Šromek
Více informací: Reservio.cz

DobroVoz
Liftago v reakci na situaci kolem šíření koronaviru připravilo projekt Dobrovoz.cz pro dobrovolné řidiče, kteří jsou ochotni zdarma distribuovat roušky, zdravotnický materiál a další potřebné věci a pomoci tak v boji proti koronaviru.
Vedoucí projektu: Ondřej Krátký, Liftago
Stav: Spuštěno 27.3.2020
Více informací: Dobrovoz.cz

DámeRoušky
Komunitní projekty na šití roušek

Pomůžeme si
Pomáháme propojit dobrovolníky s místními organizacemi, které mohou jejich pomoc využít a organizacím efektivně koordinovat lokální poptávku po službách dobrovolníků a místní dobrovolníky.
Více informací: www.pomuzeme.si


Testovací BOX
Mobilní odběrové pracoviště, které brání přímému kontaktu mezi vyšetřovanou osobou a zdravotnickým personálem. Užívání BOXu zvyšuje kapacitní možnosti odběrových míst, snižuje riziko přenosu mezi osobami a zároveň výrazně snižuje spotřebu jednorázového zdravotnického materiálu. Technologie může být využita jak ve zdravotnických zařízeních, tak i na veřejných místech.
 Na vývoji spolupracujeme společně s českými výrobci a dodavateli.
 Vedoucí projektu: Ondřej Švanda
 Stav: Ve vývoji

Nemocnice-online
Přehled nemocnic a nedostatkového materiálu.

CovidHacks
Anglický web nabízející naše myšlenky, postupy a technologie i jiným zemím v rámci spolupráce na boji s nákazou Covid-19.
Vedoucí projektu: Oldřich Neuberger.
Více informací: covidhacks.org

Fronta dalších projektů:

Online konzultace s lékařem pro snížení zatížení/expozice
Snížit expozici doktorů a pacientů a zatížení zdravotních zařízení online konzultací. Většina návštěv lékaře není kritická. Odhadem 60% lze vyřešit na dálku, netýká se to diagnostiky. Pomůže lidem neopouštět karanténu. Dokážeme rozjet online ordinace pro tyto případy, abychom snížili kontakt a zatížení?
Stav: Zatím nepublikováno

Portál občana
Jednotné místo pro komunikaci s hygienou / úřady ohledně covid19.
Stav: Zatím nepublikováno

Cybersecurity
Diskutovat možné otázky bezpečnosti pro jednotlivé projekty a obecné bezpečnostní hrozby kolem Covid19. Poskytovat security review případně rady na vyžádání jednotlivým projektům.